Czujniki (Sensory) dla Neuro i biofeedbacku

Technologia MA ZNACZENIE w codziennej pracy 

EEG EMG ECG EOG

Sensor EXG - do zastosowania z:EEGBiofeedback (s)EMGBiofeedback EKG/ECG EOGSensor ma wiele zastosowań należy tylko wymieniać elektrody w zależności od prowadzonego treningu.Sensor współpracuje z EXG GND - uziemienie do pracy z w/w Biofeedbackami.

EEG EMG ECG EOG

Rozszerzona wersja Sensora EXG to EXG TP służący do pracy z: SCP - wolne potencjały korowe (0,1 Hz - 1 Hz)! Sensor współpracuje ze specjalnymi elektrodami do treningu SCP, czepkiem do podtrzymania elektrod oraz EXG TP GND.

MIGRENY

Czujnik BVP Head służy do pomiaru względnego przepływu krwi i jest umieszczony na Arteria Temporalis (skroni). Został on specjalnie zaprojektowany do treningu biofeedback migrenowego 

Przewodzenie Skórne/ Oporność Skórna

Czujnik mierzy Przewodnictwo Skóry, aktywność gruczołów potowych na ręku, które jest ściśle skorelowane z aktywnością układu współczulnego, pobudzenia i stresu. Zmienna ta może być stosowana do wielu zastosowań sprzężenia zwrotnego i jest nazywany SC (Skin Conductance), SCA(Skin Conductance Activity), EDA (ElectroDermal Activity) oraz GSR (Galvanic Skin Response)

Oddychanie

Sensor oddychania służy do prowadzenia nauki treningu oddechowego - przeponowego/brzusznego,RSPBiofeedback ma zastosowanie w zarządzaniu stresem i szkolenia relaksacyjnej. Oprócz pomiaru częstotliwości oddychania, czujnik ten daje także wskazanie względnej głębokości oddychania.

HEG Biofeedback

Hemoencephalography (HEG) jest techniką do pomiaru (względnego) przepływu krwi w mózgu. Zalecany dla osób, u których możliwy jest słaby przepływ krwi w pewnych obszarach mózgu, cierpiących na kilka typów "problemów mózgu" (np. ADD / ADHD, autyzm).


Czujniki (Sensory)

Czujniki Multimodalne i Czujniki EXTRA (Incontynencja)

Biofedback BVP

BVP Czujnik służy do pomiaru tętna przepływu krwi (BVP) i częstość akcji serca (HR). Korzystając z Sensor BVP do zmienności rytmu serca (HRV) można sprawdzić jak odnosi się to do wzrostu i spadku tętna zsynchronizowanego z oddychaniem (szybciej na wdechu, wolniej na wydechu).

Wolne Potencjały Korowe

SCP - wolne potencjały korowe (0,1 Hz - 1 Hz)!Sensor współpracuje ze specjalnymi elektrodami do treningu SCP, czepkiem do podtrzymania elektrod oraz EXG TP GND.

Biofeedback Temperaturowy

Czujnik temperatury został zaprojektowany do monitorowania bardzo małych zmian temperatury w obrębie kończyn peryferyjnych. Stresujące wydarzenie, pobudza aktywności układu współczulnego,co  może prowadzić do zwężenia naczyń obwodowych w kończynach, powodując spadek temperatury. Może on być stosowany do wielu zastosowań sprzężenia zwrotnego.

Czujnik Siły

The Force Sensor is used to measure a force, like weight or pressure. With the 24 bit resolution of our NeXus systems, this sensor offers you reliable signals with very high precision in different ranges. For best performance, we exclusively apply load cells from Interface Inc.  Just choose your load cell and we will make it compatible with Your Nexus System

EMG Vaginal

Czujnik EMG Vaginal mierzy aktywność EMG z mięśni dna miednicy. Jest on stosowany w treningu nietrzymania moczu. EMG  Vaginal podłącza się do systemu NEXUS z wykorzystaniem EMG Adaptera.Jeden czujnik może być użyty kilka razy dla tego samego klienta.

EMG Rectal 

Czujnik EMG Rectal mierzy aktywność EMG mięśnia zwieracza odbytu. EMG  Rectal podłącza się do systemu NEXUS z wykorzystaniem EMG Adaptera.Jeden czujnik może być użyty kilka razy dla tego samego klienta.