BioTrace w EEG INSTYTUT
+48 516 079 386
online@eeginstytut.pl

Gry do Systemów Bio

Najlepsze rozwiązanie dla Neuro i Biofeedbacku

Systemy Nexus standardowo posiadają ponad 100 animacji, video, gier ale zachęcamy do rozszerzenia możliwości Systemów o perfekcyjne gry wielomodalne i wielopoziomowe!